Начало
За нас

За нас


Екип
 
Андрей Ковачев - ръководител на проект „Прозрачни планини”
Андрей Ковачев е природоизпитател, полеви биолог - херпетолог, природозащитник, в постоянна битка за защита на природата по всички направления – с улични протести, кампании, петиции, становища в експертни комисии, като представител на природозащитните организации в Брюксел, в работа с европейските институции (Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа). Член на СДП „БАЛКАНИ” от 1991 г., учредител и инициатор на коалиция “За да остане природа в България” и сред инциаторите на множество други природозащитни кампани за спасяване на природата - Кресненския пролом (1997 г.),  Пирин (2000), Иракли (2006) и много други.
 
Андрей Ралев - Експерт Устройство на териториите
Андрей Ралев е един от създателите на Коалиция “За да остане природа в България”, активист в редица кампании и проекти, свързани с развитие на селските райони, устойчиво ползване на горите, опазване на реките. Занимава се активно с алпинизъм, колоездене и скално катерене. Хобито му е наблюдение на птици (birdwatching).
 
Ваня Рътарова - Експерт гори
Ваня има богат опит в сферата на опазване на горите. Тя може да ви представи гората като дървесина - важен ресурс за обществото и в същото време да ви убеди, че гората не е само това и крие ценности като мъртвата дървесина, гъби и плодове, птици и други важни за баланса в околната среда организми. Освен горите тя познава в детайли и Природен парк „Витоша”.
 
Васил Тодев - Експерт работа с местни общности
Васко е човекът на място – той познава както местата, така и хората. Дава очи и уши на Прозрачни планини и глас на идеите ни сред хората, които живеят близо до планината. Грижи се за приказни места в Баташка планина и пътешества на крак и на колело.
 
Иван Мишев - Експерт води
Иван има осемгодишен опит в граждански контрол върху разрешителни за водоползване и решения по ОВОС и ОС на МВЕЦ - оспорване пред административни органи или по съдебен път на незаконосъобразни такива, контрол спазване на условията на вече изградени съоръжения, теренни проверки , подаване на сигнали за нарушения, достъп до обществена и екологична информация.
 
Мартина Попова - Отговорник комуникации
Обичам  да съм на открито. Вярвам, че с прости стъпки се случват чудеса. Смятам планините, реките и водата за свой дом и не харесвам, когато ги вижда да се смаляват. Част съм от Прозрачни планини, защото това е възможност за всички да направят една проста стъпка едновременно. Отговарям за всевъзможни канали, методи и средства за говорене, писане и изобразяване на това, което не се вижда от града – природата и нейните проблеми.
 
Мирослава Попова - Координатор
Занимавам се с админситрацията на Прозрачни планини и следя за изпълнение на срокове, отчитане и други скучновати неща, без които не може. Имам опит в координацията на малки доброволчески инициативи и се уча бързо в движение. В Прозрачни планини съм, защото вярвам, че трябва да се информираме и да сме активни. Все пак промяната зависи от нас!
 
Сашка Витанова - Експерт работа с доброволци
Ученето е като приказка без край, е моето вярване. За 12-годишния си стаж като доброволец и работещ съм преминала през разнообразни сфери – от ветеринарна медицина, мениджър доброволци, обучител, през пътешестване и неформално образование до фабриканстване.
Основният мотив в живота ми е природата – цялата и в частност човешката, и възстановяването на връзката човек-природа и човек-човек. Затова съм част от екипа на Прозрачни планини – защото намирам в инициативата тази връзка. Прозрачни планини показва,случва и ни учи на тази връзка; нещо повече – Прозрачни планини провокира както гражданската ни, така и човешката ни активност.
 
Зорница Стратиева– Експерт гори
Зорница е горски природозащитник, активист и доброволец в редица кампании за опазване на българската природа. Има опит в подаване на сигнали за нарушения и достъп до обществена и екологична информация. Работила е по проекти, финансирани по линия на европейските фондове и е била част от екипа на една от най-трудно управляваните защитени територии в България - Природен парк „Витоша”.

 

 

 
„Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”
 
 
За кoнтакти:

Андрей Ковачев

Ръководител на проект „Прозрачни планини”

Андрей Ралев

Експерт устройство на териториите

Ваня Рътарова

Експерт гори

Васил Тодев

Експерт в работата с местни общности

Иван Мишев

Експерт води

Мартина Попова

Отговорник комуникации

Мирослава Попова

Координатор проект

Сашка Витанова

Експерт работа с доброволци

Зорница Стратиева

Експерт гори